ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ-
ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਗੁੰਬਦ
ਚੰਨ ਬਣਾ ‘ਤੇ ਦੋ 

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ