ਲਾਹੋਰ ਵਾਲੀ ਬੱਸ
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਦਾ ਹੂਟਰ ਸੁਣ
ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਲੋਕ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ