ਤਰੇਲੀ ਸਵੇਰ
ਝੋਨੇ ਦੇ ਟੀਸੀ ਚਮਕਣ
ਕਈ ਤਾਰੇ

ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ