ਮਾਈ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਪੀਂਘ- 
ਕਾਲੇ-ਸਲੇਟੀ ਧੂੰਏ ਵਿਚ ਅਲੋਪ 
ਸੂਰਜੀ ਕਿਰਨ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ