ਸ਼ੋਕੇਸ ਵਿੱਚ
ਤੈਰਨ ਰੰਗੀਨ ਮੱਛੀਆਂ
ਅਧੂਰਾ ਚੰਨ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ