ਭੰਨ ਚੂੜੀਆ
ਵੇਖੇ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ
ਮਾਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ