ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਜਾਣ
ਵਿਆਹੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ

ਕਮਲਜੀਤ ਮਾਂਗਟ