ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਧੂਆਂ ,
ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ,
ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ ….

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਠਕ ‘ਰੂਬਲ’