ਭੋਰਾ ਬੈਠਾ ~
ਹਵਾ ਦੇ ਬੁਲੇ ਨਾਲ 
ਝੂਮੇ ਫੁੱਲ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ