ਚੁੱਕਿਆ ਪੈਸਾ ਬਿਆਜ਼ੀ
ਗਾਹ ਮਾਰੀ ਬਜਾਜੀ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ
ਨਾ ਮਿਲੀਆ ਹਵਾ ਪਿਆਜ਼ੀ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ