ਸ਼ਿਕਾਗੋ ‘ਚ ਜਾਗੋ-
ਕੈਥੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਟਿਕਾਵੇ
ਘੜੇ ‘ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ