ਜ਼ੁਲਫ਼ ਦਾ ਛੱਲਾ-
ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ
ਬਗੀਚੇ ਵਿਚ ਤਰੇਲਿਆ ਫੁੱਲ

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ