ਗੋਰੇ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਉਸ
ਹਟਾਇਆ ਕਾਲਾ ਬੁਰਕਾ
ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ