ਈਦ ਦਿਹਾੜਾ
ਸਰਸਰਾਉਂਦੇ ਛੁਹ ਰਹੇ
ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ

ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ