ਮਦਾਰੀ ਹਥ
ਵਜ ਰਿਹਾ ਡਮਰੂ
ਬੰਦਰ ਲਾਈ ਫੇਰੀ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ