ਹਵਾਈ-ਚੁੰਮਣ
ਬੇਟੀ ਸੁੱਟਿਆ
ਤਪਦਾ ਮੱਥਾ ਸ਼ੀਤਲ

ਦਲਵੀਰ ਗਿੱਲ