ਰੇਸ਼ਮੀ ਚਾਦਰ
ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲੁਕੋਇਆ
ਵੰਗ ਦਾ ਟੋਟਾ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ