ਤੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ-
ਪੀਂਘ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ ਲਿਸ਼ਕੇ
ਲੌਂਗ ਬੁਰਜੀਆਂ ਵਾਲਾ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ