ਕਾਲੀ ਬਦਲੀ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨੀ
ਕੁੜਤੀ ਬਦਾਮੀ 
ਔਹ ਗਈ ਔਹ ਗਈ ਪਤੰਗ

ਸਿਧਾਰਥ ਆਰਟਿਸਟ