ਕਰਵਾ ਚੌਥ –
ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉਚਾ ਹੋਇਆ 
ਚੰਨ 

करवा चौथ
पर्वतों से अपार
चन्द्रमाँ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ