ਚੱਪੂ ਚਲਾਵੇ
ਮਲਾਹ ਗੁਣਗਣਾਵੇ
ਨਦੀ ਦਾ ਗੀਤ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ