ਬੱਦਲਵਾਈ
ਕਿੰਨੇ ਇੱਕਲੇ
ਚੰਨ ਤੇ ਮੈਂ

ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ