ਅਜਾਦੀ ਦਿਵਸ-
ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਡੋਰੀ ਖਿੱਚਦਿਆਂ
ਲੰਘਾਏ ਪੈਂਹਠ ਸਾਲ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ