ਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ
ਪਿੱਪਲ ਹੇਠ ਛਣਕੀਆਂ
ਲਾਲ ਵੰਗਾਂ

ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ