ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ –
ਪਹਿਲੇ ਛੜਾਕੇ ਖੁਰਿਆ 
ਕੰਧੋਲੀ ਦਾ ਮੋਰ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ