ਮੁਕਲਾਬੇ ਦਾ ਦਿਨ –
ਬਿਨ ਸੁਆਦ ਲਏ ਲੰਘਾਈ
ਬੇਂਗਣ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ