ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਸਮਾਰੋਹ
v.i.p.ਗੱਡੀ ਲਾਗੇ ਪਈ
ਤਿਰੰਗੀ ਝੰਡੀ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ