ਤਾਰਿਆਂ ਭਰੀ ਰਾਤ
ਸਰ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ .ਚ ਚਮਕੇ
ਟਾਂਵੇਂ ਟਾਂਵੇ ਜਗਨੂੰ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ