ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ
ਤੱਕੇ ਵੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ
ਨਾਲੇ ਆਪਦਾ ਚੇਹਰਾ

ਕਮਲਜੀਤ ਮਾਂਗਟ