ਬੁੰਦਾ-ਬੂੰਦੀ ~
ਦੋ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ 
ਬਗੀਚੇ ‘ਚ

drizzle ~
two red roses
in the garden

ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ