ਆਥਣ ਵੇਲਾ 
ਬੂਹਾ ਲੰਘਦਿਆਂ ਜੇਠ ਨੇ
ਮਾਰਿਆ ਖੰਗੂਰਾ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ