ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ-
ਮੇਰੇ ਵੇਹੜੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ 
ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਧੁੱਪ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ