‘ਸਾਉਣ ਘਟਾ ਚੜ੍ਹ ਆਈਆਂ’
ਤੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਈ ਬੋਲੀ
ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ