ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਦਿਨ-
ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਤੇ ਸਜਾਵਾਂ
ਰਹਿਗੀਆਂ ਰਾਹ ‘ਚ ਪੌਂਚੀਆਂ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ