ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ– 
ਤਾਬੜ-ਤੋੜ ਦਰਿਆ 
ਸਾਗਰ ‘ਚ ਮਿਲਦਿਆਂ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ