ਸਾਗਰ ਕੰਢਾ- 
ਸੀਟੀਆ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ 
ਉੱਡਦੀਆ ਬੱਤਕਾਂ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ