ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ –
ਵੀਰ ਦੇ ਗੁੱਟ ਉਤੇ 
ਰੇਸ਼ਮੀਂ ਧਾਗਾ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ