ਝੋਨੇ ‘ਚ ਤਰੇੜਾਂ
ਮੱਥੇ ‘ਚ ਤਿਉੜੀ 
ਨਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਬਿਜਲੀ

ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ