ਆਸਮਾਨੀ ਜੁੜਦੇ ਬੱਦਲ
ਵਣਜਾਰੇ ਕੋਲ ਮੁਟਿਆਰਾਂ
ਵਾਹ ਮਾਹ ਸਾਉਣ !

ਦਲਵੀਰ ਗਿੱਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ