ਬਰਕਰਾਰ
ਝੁਰੜੀਆਂ ਭਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ
ਕੋਕੇ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ


ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ