ਬਾਪੂ ਝਿੜਕੇ
ਦੀਵੇ ਦੀ ਕੰਬਦੀ ਲੋਅ
ਨਸ਼ਈ ਪੁੱਤ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ