ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ
ਅਖੀਆਂ ਚ ਦਿਸਿਆ ਚੰਨ
ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਂਦਿਆ

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ