ਖਿਹ ਕੇ ਉੱਡਿਆ ਪੰਛੀ
ਘੁੰਮੇਟਣੀ ਖਾਂਦੇ ਡਿੱਗੇ
ਪੱਤਾ ਤੇ ਖੰਭ

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ