ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ-
ਖਜੂਰੀ ਗੁੱਤ ਵਿਚ 
ਟਿਮਕਣ ਸਿਤਾਰੇ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ