ਗੜਿਆ ਦਾ ਮੀਂਹ- 
ਬੇਬੇ ਖਿੜਕੀ ਲਾਗੇ 
ਮੋਤੀ ਪਰੋਵੇ

ਰਘਬੀਰ ਦੇਵਗਨ