ਥੰਮੀ ਬਾਰਿਸ਼-
ਪਿਲਕੇ ਅੰਬ ਤੇ ਮੰਡਰਾਵੇ
ਮਧੂਮੱਖੀ

ਗੀਤ ਅਰੋੜਾ