ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ
ਫਰਿੱਜ਼ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ
ਮੁੜਿਆ ਘੜੇ ਵੱਲ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ