ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ 
ਦੋ ਨਵਵਿਆਹੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ 
ਇੱਕ ਆਈ – ਇੱਕ ਚੱਲੀ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ