ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ
ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ
ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੀ

ਦਲਵੀਰ ਗਿੱਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ