ਕੰਨਸੋਆਂ-
ਬਾਂਸ ਦੇ ਰੁਖਾਂ ‘ਚੋਂ ਲੰਘੀ 
ਸ਼ੂਕਦੀ ਹਵਾ

ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ